Köpvillkor

Information


www.Restauranggrossistens.com
org.nr 559010-3395
Beställning
Alla priser är i SEK och exklusive moms som standard
Minsta ordervärde är 1000kr exklusive moms och frakt
Beställningar under 500kr exklusive moms från ett varumärke kan eventuellt ändras/raderas, men då kontaktar vi självklart er först.

Privatpersoner
Beställningar under 1000kr kan kommas att tas bort per automatik beroende på varan och för oss att ta hem produkten från utlandet.

Priset som är angivet den dag beställningen görs är det som gäller
Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL)
Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande

Vi reserverar oss för eventuella fel i texter, beskrivningar och priser

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner, varningar, försäljningsförbud etcetera.
Leverans
Fraktavgiften är i regel mellan 120 kr och 1000 kr exklusive moms och baseras på vad som är beställt, men vid extremt stora beställningar kan fraktavgiften bli ännu större.

Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar och står angivet på nästa alla produkter. Där information om leveranstid saknas kan det ta mellan 5 och 10 dagar innan den levereras. Vi jobbar ständigt med att uppdatera leveransinformationen på varje produkt.
Vid eventuella leveransförseningar kontaktar vi er och uppger ett nytt preliminärt leveransdatum
Produkterna kan komma att levereras i olika paket vid olika tillfällen då vi använder oss av olika distributörer

Vi använder oss av Posten och DHL när vi skickar paketen

När varan skickas till er som kund står vi för transportrisken, vilket betyder att vi ersätter varan om den skadas eller kommer bort under transporten. Skulle något av detta inträffa ska ni omedelbart skicka in en anmälan till både fraktbolaget och oss.

Om en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser emot oss frånsäger vi oss ersättningsanvar för den skada som förseningen kan ha orsakat er som kund

Returer

Skulle något bli fel, oavsett vems fel det är, så gör vi självklart allt vi kan för att lösa det på bästa sätt!

Ta alltid kontakt med oss direkt

Om en produkt skulle vara felaktig. Var vänlig och gör returen snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar från att ni har fått varorna.

Transportskador anmäls i första hand till fraktbolaget och i andra hand till oss

Vid felbeställning av dig som kund tillämpar vi köplagen för företag och konsumentköplagen för privatpersoner. Det innebär att du som kund får stå för returfrakten när något ska skickas tillbaka. I vissa enstaka fall för företag kan det även innebära att vi vid överrenskommen retur är tvungna att debitera 20% av ordervärdet för merhantering och lagerkostnad.

Beställningsvara. Återtages ej!

Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad följesedel till vår distributör efter att ni har varit i kontakt med oss

Om en vara skadas eller kommer bort då du som kund återsänder den är du betalningsansvarig

Sammanfattning köpvillkor företag
För att kunna hålla lägsta möjliga priser så erbjuder vi idag kortbetalning alternativt
e-förskottsfaktura där du efter beställningen får en förskottsfaktura mailad till den mailadress du uppgivit i beställningen.

Vid större beställningar erbjuder vi även leasing genom WasaKredit.
Vad god och kontakta oss om du önskar leasing.

Lagervaror skickas direkt efter inkommen betalning.
Några av våra varor skickas direkt från fabrik/producent så viss leveranstid kan förekomma.
(normalt inom 7 arbetsdagar)
Önskar du veta mer om beställningsvarors leveranstid eller vilka produkter som är beställningsvaror så kontakta oss gärna per mail kundtjanst@restauranggrossisten.com för leveransinformation om just din order.

Garanti Vid Maskiner Av GGG

Köparen har under tolv (12) månader reservdelsgaranti för den vara som köpts Restauranggrossisten. Konsumtionsvaror och ömtåliga varor (glas, sten etc.), vare sig de säljs tillsammans med annan vara eller enskilt, har ingen garanti.

Garantin gäller om varan underhållits enligt brukligt, används på normalt sätt samt att inte överbelastats. Normalt slitage omfattas ej av garantin.

Reservdelsgarantin innebär att skadad reservdel utbytes med ny reservdel. Det är Restauranggrossisten som bedömer självständigt huruvida en reservdel är skadad. Restauranggrossisten AB avgör självständigt hur felet skall avhjälpas.

Garantin gäller bara för tekniska eller mekaniska fel, ej för att justera och ställa in funktioner, inställningar, displayer etc. på varan eller likande återgärder. Exempelvis gäller inte garantin för att justera in en gasspis, display på ett kylskåp eller kombifångare.

Upptäckta skador (brister eller fel) skall omgående, utan något förhinder, anmälas till Restauranggrossisten (företrädesvis genom vår online formulär). Annars sker förlust av garantianspråk. Det åligger köparen att föra bevisning om sin reklamation

Ett avvikande från detta villkor binder inte oss till några eventuella skadestånd.

Om en reservdel i en vara som kräver installation av behörig fackman är behäftade med skada (fel eller brister) skall säljaren uppvisa att korrekt installation/montering gjorts för att garantin skall gälla. Därför skall fakturan som utfärdats av den behörige fackmanen avseende installation av ifrågavarande vara uppvisas på begäran för att garantin skall gälla. Bedrägeri härom kommer att oavkortat polisanmälas.

I förkommande fall kan vi begära att kunden anlitar en tekniker för felsökning om det är oklart om det är en garantiskada. Om det visar sig att skadan inte är en ”garantiskada”, ska kunden betala felsökningen. En felsökning eller annan åtgärd som utförts av en tekniker utan att vi godkänt åtgärder kommer inte att ersättas av Restauranggrossisten.

Inga arbetskostnader ersätts i samband med att en reservdel skall installeras på grund av ett garantifall.

Reservdelsgarantin ger inte rätt till ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador (till exempel inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemansskada) vare sig i relation till köpt vara Restauranggrossisten och köparens verksamhet.

Offentliga uttalanden, marknadsföring, reklam eller annan extern kommunikation utgör ej del av dessa villkor.

Kunden har själv att kontrollera, tillsammans med fackman i det fall sådan skall anlitas för installation av en vara, hur monteringen och installationen av en vara skall göras. Felaktiga monteringsansvisningar binder inte oss till ersättning för uppkommen skada härom.

Garantianspråk gäller endast för köparen och kan inte överlåtas.

Restauranggrossisten väljer om varan åtgärdas på plats, om vi tar tillbaka den för reparation eller om vi byter ut varan. Enbart i sista hand beslutas det om att köpet hävas.

Alla bilder som används för presentationen i online butik är bara exempel på foton. De är inte rättvist återgivna i varje enskilt fall, utan endast tjänar till att illustrera. I synnerhet kan färger bli missvisande på grund av vilken skärm som man använder.

Restauranggrossisten bär inte ansvar för skada som resulterar i skadestånd, inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemansskada (samt skador bortom vår kontroll), tillföljd av en garantiskada.

Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller vi oss rätten till varorna tills full betalning av alla fordringar som härrör från den löpande verksamheten skett. Kunden är skyldig att behandla varorna med omsorg. Om underhåll och besiktning är nödvändig, måste kunden göra detta regelbundet på egen bekostnad.

BETALNINGSVILLKOR:

Restauranggrossisten AB förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.

Äganderätten till de överlåtna produkterna övergår till köparen först när köpeskillingen inklusive mervärdeskatt är till fullo betald.

Kunden är skyldig till tredjepart ge tillgång till varorna samt visa eventuell skada eller förstöring av varorna. En förändring i varans besittning skall omgående meddelas oss.

Köparen är skyldig att hålla varan åtskild, genom exempelvis märkning, från hans annan egendom. Vi förbehåller oss att själva, eller med annan assistans, inhämta en vara som köparen inte betalt men befinner sig i köparens eller i tredjemans besittning. Vi har även rätt att överlåta denna rättighet till tredjeman.

Köparen har även en skyldighet att hälla nödvändiga dokument, ritningar, beskrivningsanvisningar, monteringsanvisningar och el-ritning (eller annat viktigt dokument hänförligt till varan) i tryggt förvara till dess att full betalning skett. Sålunda, vi förbehåller oss äganderätten, men även upphovsrätten, till sådana dokument

Sekretess, säkerhet & personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Beställningsvara. Återtages ej!